Om Håp i Havet

Hva?

Håp i Havet er en årlig konferanse ved UiT hvor fiskeri- og havbruksnæringen er i fokus.

Hvem?

Konferansen er en viktig møteplass mellom studenter, næringsliv, forskningsmiljø og politiske aktører.

Når?

Håp i Havet 2019 går av stabelen 13. og 14. februar!

Om Håp i Havet

Håp i Havet er en fagkonferanse som arrangeres årlig ved UiT Norges arktiske universitet. Dette er det 17. året konferansen går av stabelen, og fokuset er fortsatt det samme: de endeløse mulighetene langs kysten og i havet.

Formålet med konferansen er å inspirere deltagerne til å engasjere seg i kysten, havet og nordområdene. Gjennom å skape en arena for utveksling av erfaring, kunnskap og idéer har konferansen bidratt til dette. Da spesielt på områder knyttet til bærekraft, miljø og utfordringer knyttet til menneskers bruk av kystens ressurser.

Konferansen arrangeres av studenter ved fakultet for Biovitenskap, fiskeri og økonomi, men er for alle studenter ved UiT Norges arktiske universitet. I tillegg er næringslivet, forskningsmiljøet og politiske aktører sterkt representert. Dette gir konferansen en sjelden mulighet til å aktualisere temaet som løftes frem, ovenfor et bredt spekter av fagområder.

Konferansens målsetning

Håp i Havet er og skal være en unik møteplass.  Målsetningen er at alle som deltar og/eller bidrar til konferansen skal sitte igjen med en større verdi enn da de kom. Hver enkelt deltager og bidragsyter skal kunne svare at de lærte noe nytt, fikk en ny kontakt og ble inspirert av å delta på årets konferanse.

Dersom du har noen spørsmål må du gjerne ta kontakt på: kontakt@haapihavet.com