Styret

 

 

Ole Troland

Styreleder
Fiskeri- og havbruksvitenskap
(+47) 92053679


kontakt@haapihavet.com

 

 

 

 

 


 

 

Malene Soleng

Nestleder
Fiskeri- og Havbruksvitenskap 
(+47) 91531082
kontakt@haapihavet.com

 

 

 

 

 

 


 

 

Martin Hokland Ottestad

Arrangement
Fiskeri- og havbruksvitenskap
(+47) 48170059


arrangement@haapihavet.com

 

 

 

 

 


 

Simen Eggøy Olson

Arrangement 
Akvamedisin 
(+47) 90843297

arrangement@haapihavet.com

 

 

 

 

 

 


 

Maria Heimland

Økonomiansvarlig 
Fiskeri- og havbruksvitenskap
(+47) 40615505
okonomi@haapihavet.com

 

 

 

 

 

 


 

 

Ida Røberg

Bedriftskontakt
Ledelse, innovasjon og marked 
(+47) 97 40 80 06


bedrift@haapihavet.com

 

 

 

 

 


 

Ådne Esaiassen Leistad

Bedriftskontakt
Fiskeri- og havbruksvitenskap
(+47) 48059960


bedrift@haapihavet.com

 

 

 

 


 

 

Øyvind Jøstensen

Programansvarlig
Fiskeri- og havbruksvitenskap 
(+47) 46958677

kontakt@haapihavet.com

 

 

 

 

 

 


 

 

Anna Skott 

Kommunikasjonsansvarlig
Fiskeri- og havbruksvitenskap
(+47) 93619196
kontakt@haapihavet.com

 

 

 

 

 

Portrettbilder tatt av fotograf Mina Taaje