Onsdag 12. februar

Onsdag 12. februar er næringsdagen på Håp i Havet konferansen. Dagen blir avholdt på Norges Fiskerihøgskole på UiT. Her skal spennende bedrifter holde foredrag om deres arbeid og posisjon i sjømatsektoren. Onsdagen er åpen for alle som ønsker å delta. I tillegg til foredrag fra noen av sjømatnæringens største bedrifter, blir det servert frokost og ikke minst en lunsj fra Insula. Vi håper så mange som mulig møter opp og får oppdatert seg på det nyeste fra næringen.

Fra 12:30 blir det mulig å forhåndsregistrere seg for arrangementet torsdag og få utlevert navnekort.

08:30 – 09:00 Frokost – mingling
09:00 – 09:10 Åpningstale v/ Endre Nordstrand
09:10 – 09:35 Bedriftspresentasjon v/ Råfisklaget
09:35 – 10:00 Bedriftspresentasjon v/ Cermaq
10:00 – 10:15 Pause
10:15 – 10:40 Bedriftspresentasjon v/ NRS
10:40 – 11:05 Bedriftspresentasjon v/ Sjømatrådet
11:05 – 11:40 Lunsj – Fiskeburgere fra Insula
11:40 – 12:05 Bedriftspresentasjon v/ Nergård
12:05 – 12:30 Bedriftspresentasjon v/ Aquagen
12:30 – 13:10 Forhåndsregistrering
13:10 Speeddating

 

 

Selskaper som skal holde foredrag under næringsdagen:


 

 

Harald Takle er FoU ansvarlig for oppdrettsteknologi globalt i Cermaq. Ett ansvarsområde er å sikre at Cermaq utvikler og tar i bruk teknologi som bidrar til bærekraftig og kostnadseffektiv produksjon av sunn laks med god fiskevelferd. Cermaq Norway AS er en av Norges største matvareprodusenter og har produksjon i Finnmark og Nordland med både settefisk, matfisk og slakteri. Årlig produseres over en million måltider laks som nytes i over 20 land. De har 550 ansatte innenfor en rekke ulike fagretninger. Cermaq Norway er en del av Cermaq Group som er verdens nest største produsent av laks og ørret med virksomhet i Norge, Chile og Canada. Cermaq Group er heleid av Mitsubishi Corporation.

 

 

 

 

Norway Royal Salmon ble grunnlagt i 1992 og er i dag blitt en stor aktør innen havbruk med store visjoner for framtiden. NRS har ofte vært å finne på Håp i Havet, og i år som tidligere ser vi fram til å høre mer om deres prosjekter. Spesielt er deres arbeid med Arctic Offshore Framing noe som passer godt overens med årets tema.

 

Norges sjømatråd har hovedkontor i den arktiske hovedstaden Tromsø. I tillegg har de 13 utekontorer i utlandet. Med et fokus på markedsføring, markedsinnsikt, kommunikasjon og beredskap sørger de for at norsk sjømat øker får nye markeder og forbedret omdømme. Bedriften har en traineeordning som vi anbefaler at alle studenter sjekker ut. Her har studenter med forskjellige utdanningsløp mulighet for å få seg veldig spennende arbeidsoppgaver. Norges Sjømatråd har også tidligere vært med på Håp i Havet, og vi gleder oss stort til å høre om deres arbeid rundt om i verden. 

 

 

 

 

 

Ole Nicolai Staurland Aarbakke jobber for AquaGen. Han er utdannet Marinbiolog med doktorgrad fra UiT Norges arktiske universitet. Han skrev doktorgrad i populasjonsgenetikk hos hoppekreps og jobbet som forsker ved UiT før han gikk over til AquaGen. Nå jobber han med marked, kunnskapsformidling og dokumentasjon av selskapets produkter. AquaGen er et avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk materiale til den globale akvakulturnæringen. Gjennom markedsorientert forskning og utvikling har AquaGen oppnådd en ledende posisjon som leverandør av befruktet rogn av atlantisk laks og regnbueørret.