Nina Jensen til Håp i Havet!

Vår neste foredragsholder på Håp i Havet 2019 har en lang og bred erfaring
med havet. Fra å bli uteksaminert som marinbiolog i Tromsø, til å bli leder
for WWF Verdens naturfond og videretil å lede selve Rev Ocean-prosjektet.

Nina Jensen har kjempet for havet og klimaet i mange år, og er en utrolig
spennende og kunnskapsrik foredragsholder. Rev Ocean er et nytt
gigantisk forskningsskip som skal være ferdig i 2020. Forskningsbåten skal
bidra til å redde havet med å legge til rette for økt kunnskapsinnhenting og
uttesting av kunnskapen man opparbeider seg.

Håp i Havet er stolte av å kunne presentere Nina Jensen som foredragsholder
på vår konferanse og gleder oss stort til foredraget.