Liv Monica Stubholt kommer på årets HiH!

Håp i Havets fjerde foredragsholder en er person som virkelig kan det hun holder på med. Liv Monica Stubholt er partner
og advokat, og holder foredrag du knapt har opplevd maken til. En liten presentasjon av advokatfirmaet Selmer:

Advokatfirmaet Selmer AS ble etablert i 1985 og er i dag et av Norges største advokatfirma, med kontor i Oslo og snart i Stavanger.
Selmer tilbyr advokattjenester innenfor alle de tradisjonelle forretningsjuridiske disiplinene, men griper også fatt i nye utfordringer
innenfor alle sider av samfunnet. Noe som skiller dem fra andre er at de har en egen gruppe med revisorer og økonomer, og kan
med det tilby en større tverrfaglighet enn andre.

Selmer har en rekke advokater som har lang erfaring med sjømatnæringen, og en avdeling som jobber med å finne juridiske
løsninger for en ny digital og teknologisk hverdag. Deres sjømatpartnere har mange års erfaring fra industrien og har selv
hatt lederoppgaver og styreverv i norsk sjømatindustri. De ønsker å aktivt ta del i alle utfordringene og de mulighetene som
fiskeri- og havbruksnæringen står overfor. Nye muligheter krever nye måter å tenke på.

Selmer har som mål at alle skal trives hos dem og arbeider for å styrke en kultur for tilbakemeldinger.

De har et omfattende studenttilbud som følger jusstudentene gjennom hele studiet, der vi deler kompetanse på sentrale rettsområder.
Noe alle som studerer juss på UiT burde bite seg merke i.

Håp i Havet gleder seg stort til dette foredraget, og anbefaler sterkt at du er til stedet når Liv Monica starter sitt foredrag.