Håp i Havet presenterer årets første foredragsholder:

 

 

 

 

 

 

Vi kan med stor glede presentere Deep Vision som vår første foredragsholder til torsdagens arrangement.
Et selskap lokalisert i Bergen som har utviklet digitale løsninger for registrering og sortering av fisk.
Fra lengde- og vektsystem som automatisk plotter dataen inn i programmer, til et sorteringssystem for trålfiske.
Med temaet «Fra robåt til robot» er Deep Vision midt i blinken for årets konferanse.

Deres løsninger vil kunne digitalisere prosesser som i dag utføres manuelt og samtidig sørge for at fiske foregår med mindre
bifangst og tettere opp mot kvotene. Dette prosjektet vant innovasjonsprisen under NOR-FISHING i 2016, og vi i Håp i Havet
er utrolig spente på å høre mer om Deep Vision.