I garnet med Chramer

Vi gjentar fjorårets suksess med “I garnet med Charmer”!

I år som i fjor er direktør for medlem og region i Næringslivets Hovedorganisasjon Christian Chramer ordstyrer. Panelet representerer forskjellige roller i sjømatnæringen og består av: Kathrine Tveiterås, Lars Fredrik Martinussen, Leonore Olsen, Haakon Mikkelsen og Petter Høiseth.

De skal snakke om temaet “Verdien av arbeid”, der de går inn på jobbene som finnes, jobbene som må skapes, hvorfor de er viktige, og betydningen jobbene har for samfunnet.