Geir Ove Ystmark

Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, er tredje foredragsholder vi presenterer for dere! Ystmark er 46 år, fra Trøndelag og nå bosatt i Oslo. Han har studert til cand. polit. ved Universitetet i Tromsø, med hovedoppgave om strukturendringene i havbruksnæringen. Han har også vært fiskerirettleder for Fiskeridirektoratet i Harstad, stortingskandidat for Venstre, næringssjef og ordfører i Bjarkøy kommune, og fra 2001 hatt ulike stillinger innenfor Sjømat Norge.

Sjømat Norge dekker hele verdikjeden, fra fjord til bord i norsk sjømatnæring. Medlemmene består av omlag 550 bedrifter med 12.500 ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon, biomarin industri, teknologi og service.

Geir Ove har enorm erfaring med seg i bagasjen til Tromsø, og vi ser frem til å høre hva han tenker om en samlet næring i en blå fremtid!