Tema for Håp i Havet 2018 er ”En samlet næring i en blå fremtid”

Det er med stor glede vi gir dere temaet for Håp i Havet 2018; ”En samlet næring i en blå fremtid”.

Med dette temaet ønsker vi å sette fokus på hvor viktig det er at næringen står samlet, og jobber for et felles mål – En sterkere sjømatnæring.

”En samlet næring i en blå fremtid” handler om samspillet og samarbeidet som må eksistere mellom næringsaktørene slik at vi alle kan gå styrket inn i en blå fremtid.

Vi ønsker dere med det velkommen til Tromsø den 7. og 8. februar, og hjertelig velkommen til Håp i Havet 2018!