Årets tema!

"Fra Slog til Gourmet"

Konferansen tar sikte på å belyse de enorme mulighetene innenfor fiskeri- og havbruksnæringen. Det er ingen tvil om at dette er voksende næringer som i fremtiden vil ha stort behov for dyktige folk innenfor flere ulike fagfelter.

Temaet for Håp i Havet 2017 er satt til ”Fra slog til gourmet” som så fint kan omskrives til "Fra gråstein til gull". Dette er et tema vi mener setter fokus på hvordan vi kan utnytte havets ressurser på en enda mer bærekraftig måte. For å øke verdiskapningen i næringen, må vi satse på større totalutnyttelse av det vi allerede høster. Restråstoff og proteinkilder som tradisjonelt sett ikke har blitt ansett som økonomiske verdier, vil kanskje i framtiden bidra til et løft i den marine næringen. ”Fra slog til gourmet” handler både om møte med verdens økende etterspørsel av mat, samt løse miljøutfordringer som kan bidra til at næringen blir en sterk aktør i det grønne skifte.

 Temaet for Håp i Havet ble sluppet sluppet 20. oktober 2017.