Håp i Havet 2020 – Å forme fremtiden

Sjømatnæringen har vært viktig for Norge i årevis, med ny kunnskap byr havet på enda større muligheter. Håp i Havet 2020 ønsker å utforske hva man kan forvente seg i fremtiden, og hvordan vi som studenter kan være med på å forme den. Styret ønsker å gjøre dette ved å fokusere på 5 områder som vi mener er viktig for å navigere oss frem til en best mulig fremtid.

Studenter og unge er viktige for havets fremtid, det er vi som skal sikre miljømessig bærekraft, samtidig som vi skal innovere og utvikle sjømatsnæringen videre. Foredragsholderene som kommer til årets konferanse har blitt tildelt 5 forskjellige hovedtema rettet mot “Å forme fremtiden”.
  • Innovasjon – Bjørn Tore Markussen (The Ocean Data Platform)
  • Kunnskap – Sissel Rogne (Havforskningsinstituttet)
  • Miljø – Pia Ve Dahlen (Marinbiolog)
  • Omdømme – Øyvind Andrè Haram (Sjømat Norge)
  • Politikk – Roy Angelvik (Nærings- og Fiskeridepartementet)

Vi i styret til Håp i Havet 2020 gleder oss til å se DEG på årets konferanse. Mens du venter kan du sjekke ut temavideoen for årets konferanse: