Om Håp i Havet 2019

«Fra robåt til robot – En bærekraftig sjømatnæring?».

De siste 50 årene har sjømatnæringen gått fra å fokusere på høsting og inntjening, til et fokus på å bevare våre bærekraftige ressurser. Norge er blitt et foregangsland på forvaltning av marine ressurser. Norge er også verdens største produsent av Atlantisk laks. Teknologien har effektivisert sjømatnæringen betraktelig. De teknologiske framskrittene lar ikke vente på seg, og det testes hele tiden ut nytt utstyr som skal få bukt med utfordringene sjømatnæringen står ovenfor. Håp i Havet ønsker å belyse hvordan dagens teknologiske utvikling kan påvirke bærekraften i sjømatnæringen.

Dersom du har noen spørsmål må du gjerne ta kontakt på: kontakt@haapihavet.com