Håp i Havet – 8. og 9. februar 2017!

En konferanse som ønsker å inspirere deltakerne gjennom de fantastiske og endeløse mulighetene den marine næringen byr på. Dette er det 15. året konferansen arrangeres og den bærer derfor preg av lange tradisjoner.

Konferansen arrangeres av studenter ved fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, men er åpen for alle studenter ved Universitetet i Tromsø. I tillegg er næringslivet, forskningsmiljøet og politiske organisasjoner godt representert. På denne måten byr konferansen på en unik møteplass for en næring med høy tverrfaglighet.

Dersom du har noen spørsmål må du gjerne ta kontakt på: kontakt@haapihavet.com